Eğitim İçin Avrupa Sendikal Komitesi’nin (ETUCE) İspanya bürosunun Ocak 2018 tarihli raporu, İspanya’da eğitim emekçilerinin ve okulların durumu üzerine vahim bir tablo çiziyor. Hatırlanacağı üzere İspanya, genç işsizlik oranının %50’ye dayandığı ve 2008 ekonomik krizinden Yunanistan’la birlikte en fazla etkilenmiş ülkelerden birisi.

ETUCE’nin raporuna göre İspanya’da öğretmenlerin %90’ı okullarda şiddet ve korku durumlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle özel okullarda, öğrenci ailelerinin öğretmenleri fiziksel olarak taciz ettikleri, onları tehdit ve taciz ettikleri belirtiliyor. Röportaj yapılan öğretmenlerden bir kısmı, fiziksel şiddete dahi uğradıklarını belirtiyor. Saha araştırmasına kendi tecrübelerini aktararak destek çıkan öğretmenlerin %75’i ise, okul içerisinde herhangi bir söz söyleme hakkına sahip olmadıklarını söylüyor.

Raporun ardından ETUCE’nin İspanya bürosu olan CSI-CSIF, eğitim emekçilerinin haklarının korunması ve yeniden tanımlanması için adımlar atacağını belirtti. Sendika özellikle, öğretmenlere dönük şiddete dair okul içerisinde duyulan toleransı yok etmeyi hedefliyor. CSI-CSIF’in temel taleplerinden birisi, eğitim emekçilerine güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamı yaratabilmek. Sendika üyelerine sağlıklı ve kamusal bir eğitim alanı yaratabilmek için özel bir psikolojik departman da oluşturmuş durumda.

Eğitim emekçilerine dönük artan saldırıların neoliberal özelleştirmeye tabi tutulan eğitimin ve eğitim kurumlarının doğrudan bir sonucu olduğu ise sendika üyeleri arasında tartışılan gündemler arasında. Zira İspanyol kapitalizminin eğitim sektörünü özelleştirme eğilimi ivme kazandıkça, eğitim emekçilerine dönük olarak gerçekleşen ve birincil kaynağını özel okullardan alan şiddet vakaları da yaygınlaşıyor. Bu ilişkinin nedeninin ise özelleştirme dalgasının eğitim emekçilerinin sosyal ve demokratik haklarını tırpanlaması olduğu belirtiliyor.