Üniversite idaresinin seçim takvimini açıklamasıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 yıldır ilk defa Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) seçimleri yapılacak. Biz de Zırhlı Tren olarak, bu seçimlere farklı bölümlerden çıkardığımız ÖTK adaylarıyla dahil oluyoruz.

ÖTK, her şeyden önce, öğrencilerin günlük sorunlarını gündemine alıp bu sorunlar üzerinden çalışmalar yürüten bir mesleki kitle örgütüdür. Böyle bir örgüt çerçevesinde ne tür çalışmaların yürütülebileceği aşikârdır: Yurt sorunu üzerine raporların hazırlanması gibi öğrencilerin bizzat acil ihtiyaçlarının yanında ders notlarının her öğrencinin erişebileceği bir biçimde ortaklaştırılması gibi daha geniş kapsamlı -ancak yine öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına cevap veren- faaliyetler Boğaziçi ÖTK’nın geçmişte yürüttüğü bazı çalışmalardır. En geniş öğrenci kitlesine seslenebilen ve onun temsiliyetini üstüne alan bu kurumun öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı faaliyetler yürütebilmesi şüphesiz başlı başına yararlı bir durumdur.

Ancak biz biliyoruz ki bu yeterli değildir. Dar anlamda Boğaziçi Direnişi ve diğer üniversite direnişlerinin, geniş anlamdaysa diğer tüm mesleki örgütlerin (sendikalar, dernekler vb.) deneyimleri bize gösteriyor ki salt günlük çıkarlar üzerinden yürütülen mücadele politik bir muhteva kazanmadığı sürece hep eksik kalacaktır. Bu sebeple ÖTK seçimlerine girerken biz bu kararı yalnızca günlük ihtiyaç mücadelesinin bir parçası olma bağlamında değil, aynı zamanda doğru bir politik program ve doğru sloganlarla taleplerimizi en geniş öğrenci kitlesine ulaştırabileceğimiz bir fırsat olarak alıyoruz. Demokratik taleplerimizi ÖTK üzerinden merkezileştirebilir, bu merkezileşen talepler üzerinden öğrencilerin seferberliğini örebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi’nde ÖTK üzerinden çağrısı yapılan Zeren Ertaş eylemi, bunun en yakın örneğidir.

Özetle, hem günlük mücadelenin ihtiyaçlarına cevap verilen hem de demokratik taleplerin merkezileştirilebildiği ÖTK kurumunun bir parçası olmanın değerini görüyoruz. Tüm arkadaşlarımıza, seçimlerde en geniş katılımı sağlayabilmek amacıyla oy çağrısında bulunuyoruz.