Pakistan kaynaklı haber ajansları, 22 Ağustos haftasında yapılan görüşmelerin ardından Senato Komitesi’nin, eğitim kurumlarındaki öğrenci sendikalarının canlanmasını isteyen bir kararı onayladığını bildirdi.

Kararın onaylanmasının ardından öğrenci sendikaları, öğrencilerin sosyal ve eğitsel faaliyetlerde bulunmalarını ve haklarını aynı anda savunabilmelerini sağlamak için Başkan Vekili Raza Rabbani’nin başkanlık ettiği bir oturumda Senato’da alınan bu kararı okudular.

Sendikal temsilciler, öğrenci sendikalarının geçmişte diktatörlere karşı önemli bir rol oynamış olduğunu ve öğrenci sendikalarına kampüste izin verilmiş olsaydı Mashal Khan’ın öldürülmesinin önüne geçilmiş olunabileceğini söylediler. Khan, Abdul Wali Khan Üniversitesi’nde eğitimini sürdürürken, eğitim kurumlarınlarından ve bileşenlerinlerinden harç toplayan mafyatik bir çete tarafından öldürülmüştü. Khan’ın cinayete kurban gitmesi ulusal gündemde uzun süre yer tutmuş ve öğrenci hareketi içerisinde ateşli tartışmaları başlatmıştı.

Pakistan’da öğrenci sendikaları, yeni onaylanmış kararla beraber işlevlerinin yalnızca kampüs içi güvenlik politikalarına indirgenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bizzat senatörler ile federal ve taşra hükümetleri, kampüs yönetimlerinin sendikalara belirli davranış kurallarını izlemeyi dayatmaları gerektiğini deklare etti. Senato, bütün yöneticilerin, sendikaların eğitim kurumlarında barışı sağladıklarından emin olmaları gerektiğini vurguladı. Elbette Pakistan senatosunun kastı, sendikanın öğrenciler ile polis arasında çıkması muhtemel bir çatışmada tarafsız kalması gerektiğiydi.

Bunun yanı sıra sendikalara üye oluşun şartı olarak, sendikaya giriş sınavlarının hepsinin başarıyla geçilmesi zorunluluğu getirildi.

Burjuva senatör Rabbani, öğrenci sendikalarının fakir ve orta sınıflara ulusal düzeydeki siyasete girmek için bir platform sağladığını söyledi. Bu aslında egemen sınıfların, alt sınıfları kandırmak uğruna hayata geçirmekte olduğu bir taktik: İşçi ve emekçi kitlelerden seçilmiş bireylerin, birtakım ekonomik ve siyasal kırıntılarla aristokratlaştırılması ve böylece bu seçilmiş bireylerin alt sınıfları düzen içi mevzilerde tutması için çalıştırılması. Hiç şüphe yok ki öğrenci sendikaları bu kara taktiğin yanılgılarına kapılmamalı ve mücadeleci bir çizgi izlemelidir.

Yüksek Mahkemenin 1993 yılında öğrenci sendikalarına ilişkin yasağına atıfta bulunan yasal karar, öğrenci sendikalarının geri getirilmesinin mahkeme kararlarını ihlal etmeyeceğini söyledi çünkü Pakistan Anayasası herkesin dernek kurma hakkı olduğunu söylüyor.

Öğrenci birlikleri, General Ziaul Haq rejimi sırasında yasaklanmıştı. Emir, 1988’de Benazir Butto tarafından iptal edildi; bununla birlikte, Yüksek Mahkeme, 1993 yılında sendikaları kampüslerde “devrimci şiddet” uyguladıkları gerekçesiyle yasaklamıştı.