Kredi ve Yurtlar Ku­rumu, Ekim ayı başın­da yayınladığı faaliyet raporunda, üniversite okurken maddi imkânı olmadığı için Öğrenim ve Katkı Kredisi alan ve mezun olduktan sonra borçlarını ödeyemeyen 950 bine yakın öğrenciyi icraya verdiğini açıkladı.

Hâlihazırda, üniver­site veya liseden mezun olduktan sonra henüz iş bulamamış yüzbinlerce işsiz gencin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında binlerce lira bor­cu var. Şimdi de KYK tarafından dosyaları ilgili vergi daireleri­ne gönderilmiş 950 bin genç, yeni bir borç dalgası ile karşılaşacak.

KYK, 2 veya 4 yıl­lık okullarda okuyacak öğrenciler ile alacakları kredi karşılığında senet imzalatıyor. Öğrencilerin aldığı kredi miktarı ne kitap parasına, ne ulaşı­ma ne de yemek fiyatına yetiyor. Buna rağmen öğ­renciler mezun olduktan 2 yıl sonra veya sigortalı bir işte çalışmaya başla­yabilirlerse başladıkları andan itibaren bu krediyi geri ödemekle yüküm­lü. 2 yıl sonunda hâlâ iş bulamamış öğrenciler ise KYK’ya başvurarak borçlarını 1 yıl sürey­le olmak koşuluyla bir kere erteleyebiliyorlar. Ancak erteleme süresi dolan öğrencilere e-haciz uygulanmaya başlıyor.

Üniversite hayatımız boyunca maddi koşullar­dan dolayı okul hayatımı­zı bitirip bitiremeyeceği­miz endişesini yaşarken, mezun olduktan sonra da bizi bekleyen hayat pek farklı değil: işsizlik, sigorta­sız çalıştırılma, GSS borcu, KYK borcu derken şimdi de hacizler hayatımızı eko­nomik ve sosyal olarak boyundu­ruk altına alıyor.

CEVAP VER