Zırhlı Tren okurları olarak bizler, geçtiğimiz Cumartesi günü; referandum sürecinin ardından Türkiye’nin içerisinde bulunduğu politik durumu tartışmak üzere İDP Beyoğlu İlçe Bürosu’nda buluştuk. Başkanlık tartışmalarının tarihsel arka planını sunarak ve niçin bir rejim değişikliğine ihtiyaç duyulduğu sorusuna yanıt arayarak tartışmamıza başladık. Daha sonra, referandum süreci boyunca AKP iktidarının “Evet”in kazanabilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber edip her türlü baskıya, usulsüzlüğe ve son kertede açık bir hukuksuzluğa başvurduğu üzerinde durduk. Bu noktada, yalnızca sandıktan çıkan sonucun değil, referandumun bizzat kendisinin de meşru olmadığına değindik. Özellike Kürt illerinde parti başkanlarının, yöneticilerinin, üyelerinin hapse atıldığı, pek çok insanın bölgeden sürüldüğü, hiçbir muhalif görüşün ifade edilemediği bir ortamda bölgeden çıkan sonucun sorgulanması gerektiğini tartıştık. 

İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin başta olmak üzere ekonomik açıdan oldukça kritik merkezlerden “Hayır” sonucunun çıkmış ve diğer pek çok önemli merkezde de MHP-AKP ittifakının büyük ölçüde geriletilmiş olmasını hep birlikte değerlendirdik. Daha sonra; tek adam rejiminin siyasal, ekonomik ve toplumsal olarak pek çok olumsuzluğa yol açabileceğini gören burjuva kesimlerin birtakım yeni siyasi arayışlarda bulunabileceği üzerinde yoğunlaştık. Bu noktada, yeni parti ya da partilerin kurulma olasılığı üzerinde durduk. Kurulma ihtimali olan bu yapıların ne tür bir karaktere sahip olacağına yönelik yöneltilen sorulara yine hep birlikte cevap üretmeye çalıştık. Ardından, demokratik ve sosyal bir anayasanın ancak tüm toplumsal kesimlerin, işçi-emekçi örgütlerinin, kadınların, LGBTİ’lerin  katılımıyla oluşacak bir Kurucu Meclis tarafından hayata geçirilebileceğini vurguladık.

Tartışmamızın sonlarına doğru ise lise ve üniversitelerimizde yaşadığımız sorunlar üzerinde durduk. Neler yapabileceğimiz, dayanışmayı arttırmak adına diğer okullarla nasıl ortaklaştırabileceğimiz üzerine fikir yürüttük. Önümüzdeki haftalarda ise yeniden biraraya gelmek üzere, Zırhlı Tren Okurları olarak gerçekleştirdiğimiz tartışmamızı noktaladık.