İskoçya Eğitim Enstitüsü (İEE) Covid-19 tehdidine karşı güvenli bir şekilde eğitim verilmesi ve iş güvenliği ile ücretlerin korunması talebiyle okullarda greve çıkma kararı aldı. İEE ülkenin en büyük eğitim sendikası konumunda ve aynı zamanda dünyanın da en eski eğitim sendikası.

Küresel çapta eğitim sendikaları virologların, immünologların ve epidemiyologların bilimsel çağrılarına işaret ederek, Eylül ayında başlatılan okulların yeniden açılması kampanyasının ölümcül olacağını duyurmuştu. Eğitim sendikalarının önerileri kapitalist hükümetler nezdinde karşılık bulmasa da, korona virüs vakalarının küresel çapta hızlı artışı, okulların açılması politikasının felaketi andıran sonuçlarını herkes için görünür kıldı.

İEE her ne kadar okulların açılmasının karşısında eyleme geçmekte geç kalmış olsa de, üyelerinin tabandan uyguladığı basınç sendikayı harekete geçirmiş gözüküyor. İskoç sendikası birtakım yerellerde kendi sendikal örgütü içinde seçimler düzenledi. Misal Batı Dunbartonshire’da öğretmenlerin %91’i okullarda “iş anlaşmazlığı” olduğu yönünde oy kullandı. Glasgow’da öğretmenlerin %93’ü, Fife’da %90’ı ve Edinburgh’da da %91’i benzer yönde oy kullandı. Bu yerellerdeki seçimlere katılan öğretmenlerin oranları, sırasıyla %75, %63, %53, %65. Sonuç olarak bütün büyük kent merkezlerinde eğitim işçilerinin yarısından fazlası, okullarda “iş anlaşmazlığı” olduğu yönünde oy kullanmış durumda.

İEE Kasım ayında İskoç hükümetine bir çağrıda bulundu ve onu çevrimiçi eğitime geçmeye davet etti. Bu öneri hükümet tarafından reddedildi. Hükümetin 19 Aralık’ta yaptığı açıklama, onun hiçbir şekilde eğitim işçilerinin ve öğrencilerin taleplerine kulak asmadığına işaret ediyor. Hükümetin pandemiye karşı eğitim sektöründe önlem almaktaki isteksizliği sürerken, salgın öğrenciler ile işçiler arasında yayılmayı sürdürüyor.

İEE önümüzdeki günlerde kendi yerel örgütlerinde, eğer hükümet ve belediyeler söz konusu talepleri hayata geçirmemeyi tercih etmeyi sürdürürse, nasıl eyleme geçeceğini tartışacak. Yine İEE’nin kendi içinde yaptığı bir başka seçimde (katılım oranı %72’ydi), üyelerin %86’sı greve çıkmak yönünde oy kullandı, %96’sı da iş yerlerinde eylemler yapılması lehinde oy kullandı.

Forth Vadisi yerelinde eğitim işçileri, sendikanın harekete geçmesini beklemeksizin kendi inisiyatifleriyle bir mücadeleye yürütmeye başladı bile. Buradaki eğitim işçileri kendilerinin oluşturdukları bir sözleşme için mücadele ediyorlar ve bu sözleşme kabul edilmediği müddetçe yeni öğrenci kaydı yapmayacaklarını, okulu boykot edeceklerini ve izinde olan öğretmenlerin yerini doldurmak için kimseyi görevlendirmeyeceklerini söylüyorlar. Söz konusu eğitim işçilerinin çalıştıkları kolejlerin sahibi olan patronlar ise 30 öğretmenin işine son vermek ve bu pozisyonları taşeronla doldurmak istiyor.

İEE içindeki tartışmalar, Fort Vadisi’ndeki öğretmenlere her an ulusal çapta bütün eğitim işçilerinin katılabileceğini gösteriyor. Bu sırada eğitim patronları taşeron çalışmayı ve taşeron çalışma aracılığıyla da ücretlerin düşürülmesini gündeme getirmek istiyor. Bu patronların okullar üzerinde böylesine söz hakkı sahibi olabilmesinin nedeni, 1993’te okulların yarı yarıya özelleştirilmesiydi.

İEE bugün bir yol ayrımında. Sendika ya üyelerinin eğilimine sadık kalara bir ulusal eğitim grevi örgütleyecek, ya da İskoç kapitalizmi adına grevin önündeki emniyet sübabı olarak işlev görecek.