Gençlik gazetesi Zırhlı Tren, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı şeklindeki iki burjuva kamp arasına sıkıştırılmak istenen işçilere ve gençlere, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanlığı için başlatılan bağımsız işçi adayı Nuri Koç’un kampanyasının ifade ettiği alternatif politik hattın önemini vurgular ve gençliğin bütün ezilen, sömürülen, hor görülen kesimlerini Nuri Koç’un kampanyasının arkasında ve bu kampanyanın mantığı olan bağımsızlıkçı sınıf hattının safında seferber olmaya çağırır. Türkiye’nin genç kuşaklarına bir kere daha sesleniyoruz: İlk oyum işçi sınıfına!

***

Milyonlarca öğrenci ve genç, güvenceli ve onurlu bir gelecek için her gün hayat kavgası veriyor. Kimimiz bir diploma için, kimimiz bir meslek sahibi olabilmek için, kimimiz de işsizliğin usandırıcı pençesinden kurtulabilmek için her gün, geleceğin üzerindeki belirsizlik bulutlarını dağıtmaya, karanlığın perdesini yırtıp atmaya çalışıyoruz.

Bunun karşısında Tek Adam rejimi ise, her geçen gün gençlik üzerindeki sömürü ve baskı koşullarını artırıyor. 

Güvenceli bir geleceğe sahip olabilmek için ticarethanelere dönüşmüş rekabetçi eğitim kurumlarında yolumuzu bulmaya çalışanlar bizleriz.

Okul harçlığımızı çıkarmak için işyerlerinde, atölyelerde, şantiyelerde, fabrikalarda ölenler, yaralananlar bizleriz.

Sendikasız, sigortasız ve güvencesiz bir geleceğe mahkûm edilmek istenen, yine bizleriz. 

Son 25 yıl içinde toplam 14 kere sandığa gidildi. Öğrenciler olarak, genç işçiler olarak, emekçilerin iki yılda bir sandıklara gidip, patron partilerine oy attıklarını izledik. 

ARTIK YETER: GENÇLİĞİN PATRONLARA VERECEK NE BİR OYU NE DE BİR KURUŞU VAR! 

İLK OYUMUZ İŞÇİ SINIFINA! İLK OYUMUZ KENDİMİZE VE GELECEĞİMİZE!

Belediyelerin, il dışından gelmiş olan veya eve çıkma durumu olmayan öğrencilere ücretsiz yurtlar sağlamasını istiyoruz.

Belediyelerin, bünyesinde açacağı ve kâr amacı taşımayan yemekhanelerle işçi gençlere ve öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı gıda sunmasını istiyoruz. 

Yurtlardan veya evlerden okullara ulaşımın güvenli ve ücretsiz olmasını istiyoruz. 

Belediyelerin bünyelerinde, genç işçilerin ve öğrencilerin boş zamanlarında faydalanabilecekleri parasız kültür ve spor kursları açmasını istiyoruz. 

Bütün yerellerde, isteyen her gencin istediği saatte, ücretsiz olarak ulaşıp faydalanabileceği nitelikli kütüphaneler ve çalışma salonlarının olmasını istiyoruz. 

İşsiz ve işçi gençlik için, öğrenciler için tüm spor alanlarına, statlara, müzelere, kütüphanelere, tiyatrolara ve sinemalara ücretsiz girişin sağlanmasını istiyoruz.

Belediyelerde, masraflarını patronların karşılayacağı ve işçilerin kontrolü altında olacak olan eğitim ve zanaat kurslarının düzenlenmesini istiyoruz. 

Belediyeler tarafından öğrenciler ve işsiz gençlik için istihdam olanaklarının yaratılmasını; mezuniyet sonrası iş güvencesinin yaratılmasını istiyoruz.

Biz bütün bu talepleri sahiplenen ve bu taleplerin hayata geçmesi için mücadele veren BAĞIMSIZ İŞÇİ ADAYI NURİ KOÇ’A OY ÇAĞRISI YAPIYORUZ.

GENÇLİĞE BİR GELECEK VERİN, DÜNYAYA BİR GELECEK VERİN!