İşçi sınıfının en dinamik, aynı zamanda patronların kâr hırsı karşısında, düşük ücretler, uzun mesailer, işsizlik gibi pek çok sorunu en derinden yaşayan kesimi olarak genç işçiler Tez Koop İş Sendikası, Gençemek Dergisi ve Emek Çalışmaları Ofisi’nin örgütleyicisi oldukları Genç İşçiler Çalıştayı’nda, geçtiğimiz Cumartesi günü, bir araya geldiler.

Birçok farklı işyerinden, farklı iş kolundan ve farklı sendikalardan işçinin katıldığı çalıştay, genç emekçilerin kendilerini tanıtmaları ile başladı. Ardından moderasyonun salonun sosyolojik yapısını anlamak ve seyirci-sunucu ilişkisini kırmak için gerçekleştirdiği kısa bir etkinlikle devam etti. Etkinlikte sendikalı işçilerin el kaldırmaları, 25 yaşın altında olanların ayaklarını yere vurmaları, çocuğu olanların el sallamaları, etkinliğe katılmak için çoğunun bakımını planlamış olması gerekenlerin ayağa kalkmaları istendi. Salonun büyük bir bölümü 25 yaş altı ve sendikalıydı, etkinliğe katılmak için çocuklarının bakımını planlaması gerekenlerse genç işçi kadınlardı.

Çalıştay işçilerin dağıtılan postitlere “genç işçilerin en önemli sorununu” yazmaları ile devam etti. Yazılan sorunlar duvara yapıştırıldı. En çok tekrar eden “Geleceksizlik”, “İşsizlik”, “Düşük Ücretler”, “Kuşak Çatışması” gibi sorunlar ile ilgili sunum hazırlanması üzerine genç işçiler gruplara ayrıldı. Yapılan sunumların ardından ise ilgili konulara dair tartışıldı.

Genç sendikacıların da katılımının yoğun olduğu etkinlikte bir araya gelip sohbet etme fırsatı bulan işçiler birbirlerine işyerlerindeki koşullardan ve sendikalarının durumundan bahsetme fırsatı buldular. İşçileri bir araya getiren ve kaynaştıran çalıştay alınan sözlerin ardından sona erdi.