itu_iran

چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲، ده‌ها نفر از دانشجویان دانشگاه استانبول تکنیک همگام با بیش از ۲۰۰ دانشگاه در سراسر جهان به حمایت از زنان، دانشجویان، کارگران، و تمامی مردم ایران برخاستند.

در این گردهمایی که در فضای آزاد و پر رفت و آمد دانشگاه برگزار شد، دانشجویان ایرانی و ترک با در دست داشتن بنرهایی حاوی اسامی تمام کشته شدگان خیزش سراسری، چهره‌ی برخی از زندانیان و کشته شدگان، و شعار زن زندگی آزادی همصدا سرودهای انقلابی خواندند.

چند تن از اساتید، فعالین، و خبرنگاران نیز در این جمع حضور داشتند.

هدف این گردهمایی آگاه‌سازی جامعه‌ی دانشگاهی از تداوم و اهمیت قیام ژینا، و درخواست اعلام حمایت و همراهی از جوامع دانشگاهی بود. در پایان، بیانیه‌ای با موضوع ذکر شده خوانده شد و آوای شعارهای انقلابی در دانشگاه طنین انداز شد.

به دلیل سر باز زدن دانشگاه از تایید کتبی مجوز درخواستی، بیش از ۲۰ دانشجو که از دانشگاه‌های دیگر استانبول قصد شرکت در تجمع را داشتند موفق به ورود به دانشگاه نشدند.

این جنبش را سر بازایستادن نیست